Ładuję...

RODO

1, Administratorem Pani/a danych osobowych jest Jubiler Karat Chojnice Rafał Mól, Kościerska ( Pl. Targowy ), 89-600 Chojnice, NIP 5550008676 ,e-mail: sklep@karatchojnice.pl.     
2, Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3, Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4, Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat.
5, Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością, w tym celu wysyłania wiadomości mailowych związanych ze statusem zamówienia - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewnniających ochronę danych.
6, Pani/Pana dane osobowemogą podlegać profilowaniu.
7, Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8, Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).